Ly Bia Khía Vuông Thủy Tinh Cao Cấp Union Glass Nhập Khẩu Thái Lan UG-130

Thương hiệu:
THÚY LIÊN
Ngành hàng:
THỦY TINH UG

Ly Bia Khía Vuông Thủy Tinh Cao Cấp Union Glass Nhập Khẩu Thái Lan UG-130

Cân nặng: 24g - Số lượng sỉ: 12

Ly Bia Khía Vuông Thủy Tinh Cao Cấp Union Glass Nhập Khẩu Thái Lan UG-130 - Lố

Cân nặng: 0g - Số lượng sỉ: 12


Mô tả sản phẩm

Sản phẩm cùng ngành hàng